Gratis verzenden
30 dagen bedenktijd
12 maanden garantie

Algemene voorwaarden inruilen

Volledige vergoeding

Je ontvangt alleen een volledige vergoeding indien het apparaat werkend is. Je apparaat is voor ons volledig werkend als (het):

 • - Een power up maakt (aan gaat)
 • - Een goed LCD-scherm heeft (indien van toepassing)
 • - Een goed keypad of touchscreen heeft (indien van toepassing)
 • - De batterij aanwezig is, werkend en niet ‘opgeblazen’ is (indien van toepassing)
 • - Geen overdreven gebruikssporen heeft, zoals diepe krassen of val/stoot schade
 • - Geen water-, of vochtschade heeft
 • - Geen schade heeft aan kleppen, scharnieren of dergelijke
 • - Alle functionaliteiten werken
 • - Geen pincode, patrooncode of wachtwoord heeft (indien van toepassing)
 • - Lader en USB-kabel aanwezig zijn (indien van toepassing en geldt niet voor mobieltjes)
 • - Controllers, joysticks en andere besturingsapparaten zijn bijgevoegd (indien van toepassing)
 • - In onze webcatalogus aanwezig is
 • - Uit de Europese markt komt
 • - Geen kopie of ‘namaak’ apparaat is
 • - Originele onderdelen heeft
 • - Het toestel geen simlock heet (indien van toepassing)

 

Geen volledige vergoeding

Indien je apparaat niet voldoet aan de criteria genoemd bij ‘volledige vergoeding’ zullen wij een gereduceerde vergoeding bieden. Dit wordt per apparaat vastgesteld en bepaald. Je ontvangt hierover een afkeuringsmail. Je hebt dan 3 werkdagen om te reageren en je apparaat terug te laten zenden als je niet met de gereduceerde vergoeding akkoord gaat, zie voor meer informatie ‘retouren’. Mochten wij binnen 3 werkdagen niets van je vernomen hebben, dan wordt dat gezien als een instemming met de door ons voorgestelde gereduceerde vergoeding. Je ontvangt dan automatische de gereduceerde vergoeding op je rekening. Het is na de definitieve bevestigingsmail niet meer mogelijk om jouw toestel retour te ontvangen.

Wij hebben ten alle tijden de definitieve beslissing betreffende het graderen van een apparaat als werkend of niet-werkend.

Retouren

Mocht een aanbieder een apparaat, om een andere reden dan een meningsverschil, retour willen ontvangen dan zal dit ná terugbetaling van de door ons betaalde vergoeding plus € 9,95 aan afhandelings- en verzendkosten geschieden. Dit dient echter wel binnen 48 uur na ontvangst door ons van het apparaat bekend gemaakt te worden. De terugbetaling en de kosten voor afhandeling en verzending dienen na bevestiging van onze zijde binnen 48 uur overgemaakt te worden. Mochten wij de terugbetaling en de kosten voor afhandeling en verzending niet binnen 3 werkdagen hebben ontvangen, dan wordt de retour melding gezien als een vergissing en zullen wij het apparaat verder volgens ons proces verwerken.

Wil je een apparaat retour ontvangen omdat je het niet eens bent met de door ons voorgestelde gereduceerde vergoeding? Dan heb je 3 werkdagen om te reageren op onze mail met daarin de melding van gereduceerde vergoeding. Mochten wij binnen 3 werkdagen niets van je vernomen hebben, dan wordt dat gezien als een instemming met de door ons voorgestelde gereduceerde vergoeding. Je ontvangt dan automatische de gereduceerde vergoeding op je rekening en is het niet meer mogelijk om jouw apparaat retour te ontvangen.

Het retour sturen van het apparaat na overleg kan kosteloos per gewone post via PostNL. Het is ook mogelijk om het apparaat via aangetekende post van PostNL retour te ontvangen, hieraan zijn kosten gebonden. De kosten van een aangetekende retour zending worden vermeld in de mail. Deze kosten zijn afhankelijk van het apparaat/apparaten dat je retour wilt ontvangen.

Voor beide manieren van verzending zijn wij niet aansprakelijk.

Telefoons met schade of defecten

Wij accepteren ook beschadigde en defecte apparaten. Hiervoor geldt echter wel een gereduceerd tarief. Dit tarief kan variëren van 75%-0% van de volledige prijs. Dit hangt af van de ernst van de beschadiging en/of het defect. Je kunt deze apparaten gewoon aanmelden en verzenden. Na het testen ontvangt je van ons een aanbod. De verdere procedure zoals hierboven genoemd zal gehandhaafd worden.

Afwijkende modellen

Het kan voorkomen dat we een apparaat ontvangen dat een ander model is dan de verkopende partij had aangegeven. Dit komt doordat veel apparaten op elkaar lijken en hierdoor kan verwarring ontstaan. Zodra wij een afwijking constateren, stellen wij de aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte. Hierbij ontvangt de aanbieder direct een nieuw aanbod van ons. Dit kan zowel negatief als positief uitpakken.

De aanbieder heeft vervolgens 3 werkdagen de tijd om hierop te reageren. Indien er niet gereageerd wordt, gaan wij ervan uit dat onze aanbieding akkoord is en gaan we over tot uitbetaling.

Sim- en geheugenkaarten

Wij wijzen erop dat sim- en geheugenkaarten persoonlijke gegevens kunnen bevatten. De verantwoordelijkheid voor persoonlijke data op gegevensdrager(s) blijft altijd bij de aanbieder. De aanbieder dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar gegevens verwijderd zijn voordat hij/zij een apparaat naar ons stuurt.

Als we gedurende het verwerkingsproces bij een apparaat toch nog zaken als sim- en/of geheugenkaarten aantreffen, dan worden deze direct verwijderd en op een milieuvriendelijke manier vernietigd. Dit doen we om het lekken van eventuele data tegen te gaan.

Simkaarten en geheugenkaarten worden achteraf niet teruggezonden.

Betalingen

Wij streven ernaar om de betaling binnen 8 werkdagen na ontvangst te voldoen. We behouden wel het recht om in uiterste gevallen, door onvoorziene gebeurtenissen of overmacht, de betaling binnen maximaal 21 dagen na testen en verwerken te voldoen. Fout ingevoerde gegevens, en daardoor vertraagde betalingen, zijn voor de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Wij hebben treffende maatregelen genomen om foutieve invoer te voorkomen. Ondanks dat kunnen wij geen garantie bieden op de correctheid van de ingevoerde gegevens. Wanneer door fout ingevoerde gegevens door de aanbieder een betaling verkeerd is overgemaakt en op verzoek van de aanbieder teruggeboekt moet worden, zullen hier bankkosten in rekening worden gebracht van € 25,-.Deze dienen voordat wij het proces in gang zetten om het bedrag terug te laten boeken aan ons betaald zijn. Wanneer u dit wenst, dan wordt u hier per e-mail over geïnformeerd.

Verloren of beschadigde poststukken

Wij bieden een gratis verzendservice aan via een antwoordnummer van PostNL. Hier gebruik van maken is geheel op eigen risico. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op het gebied van verloren of beschadigde poststukken. Wij adviseren dan ook om uw zendingen via aangetekende post van PostNL te versturen. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de aanbieder. Alleen bij verlies gedurende een aangetekende zending van PostNL kan de aanbieder een claim indienen bij PostNL. Voor meer informatie over het indienen van een claim bij PostNL, kan je kijken op www.postnl.nl. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Barcodes voor verzending aan antwoordnummer zijn geen automatische aangetekende zendingen. Aangetekende zendingen van PostNL zijn aparte zendingen waarvoor betaald moet worden.

Gestolen goederen

Alle door ons ontvangen goederen worden tijdens het verwerken geregistreerd aan de hand van het serie- of IMEI-nummer. Dit nummer wordt automatisch gecheckt via www.stopheling.nl. Mocht hieruit blijken dat het betreffende apparaat in deze database als gestolen geregistreerd staat, dan zullen wij hier direct melding van maken. Op verzoek van de politie – in het belang van het politieonderzoek – zullen wij dan verplicht zijn om alle persoonlijke gegevens die bij deze aanmelding gedaan zijn vrij te geven. Gestolen goederen kunnen uitsluitend via de politie terug verkregen worden.

Geschillen

Eventuele klachten zal in eerste instantie door ons behandeld worden. Mocht er naar aanleiding hiervan geen gepaste oplossing gevonden worden, dan zal dit geschil aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd kunnen worden. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Overige voorwaarden

 • - Deelnemer is 16 jaar of ouder.
 • - Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
 • - U bent niet verplicht om doosjes of accessoires (mits gevraagd) mee te sturen in het geval van mobiele telefoons/smartphones of tablets. Indien u dit wel doet betalen we hier geen extra fee voor. De doosjes en accessoires zullen tijdens verwerken direct verwijderd worden. Indien wij dus een toestel achteraf moeten retourneren zal dit zonder demeegestuurde accessoires zijn.
 • - Het prijsaanbod dat wij in de website doen zal voor een periode van 10 dagen na de aanmelding geldig blijven. Voor toestellen die wij na deze periode ontvangen, zullen de dan geldende waarden worden uitgekeerd.
 • - Alle contractuele verplichtingen, openstaande vorderingen, betalingsachterstanden, nog te betalen termijnen of enige andere vormen van verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf dan wel het (gratis) verstrekken van het apparaat aan de eindgebruiker (lees: aanbieder) van het toestel blijven de verantwoording van de aanbieder. Wij kunnen onder géén enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die nog geldig zijn op het moment dat een toestel ter verkoop wordt aangeboden.
 • - Wij behouden het recht om te allen tijde de prijzen in de website aan te passen zonder enige vorm van kennisgeving vooraf.
 • - Telefoons die naar ons opgestuurd worden zonder aanmelding via de site, zonder tracknummer of begeleidingsbon, ouder dan 4 jaar zijn en/of niet op onze site vermeld staan, worden door ons automatisch en direct op een milieuvriendelijke manier gerecycled. Deze telefoons kunnen wij niet meer retour sturen, noch een vergoeding voor uitbetalen.
 • - Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW voor consumenten.
 • - Door het akkoord gaan met onze algemene voorwaarden stel je ons vrij van alle eventuele claims op het gebied van veiligheid, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, verlies of diefstal met betrekking tot aangeboden apparaten en/of eventuele persoonlijke gegevens.